banner
banner
Duhovne misli
Župa i samostan
Preminuli

Preminuli

Juro (Mije) Aždajić

Raspored sv. Misa

Raspored sv. Misa

(od 06. do 12. rujna 2010. godine)

Dana 05.09.2010.god. kršten je

Dana 05.09.2010.god. kršten je

Luka Aždajić , rođ. 20.06.2010. god.

Preminuli

Preminuli

Dana, 02.09.2010.god u 75 godini života premino je

Pero Tomić – Pera