banner
banner
Duhovne misli

Raspored sv. Misa

18.10.2014. | kategorija: ŽUPA I SAMOSTAN
Raspored sv. Misa

Raspored sv. Misa

(od 20. do 26. listopada 2014. godine)

Poned.:         7.00  nema mise

                       17.00      1. za ++ Franjković Franco, Marica; Lukić Josko

                                      2. za ++Martinović Bratimir, Pero, Stjepan, Ana; Jurić Ivo; Marković Pero

________________________________________________

Utorak:         7.00 nema mise

                      17.00   1. za ++ Šarić Blaško; Pavlović Luca, Juro i Ilija

                                    2. za ++ Franjičević  Stjepan, Ivo, Mara, Jagoda, Katica;

                                                    Radić Božana, Mijo, Mato, Kata

_____________________________________________

Srijeda:         7.00  nema mise

                       17.00         1. za ++ Duvnjak Jozo i ostali ++ iz ob. Duvnjak

                                         2. za ++ Šimić Marko, Ljuba, Marijan, Božo, Jaga, Janja i Janja

_______________________________________________________

Četvrt.:          7.00  nema mise

                        17.00        1. za ++ Šain Mijo, Ana, Marko, Anto, Ivo i Marija

                                        2. za ++ Šljivić Ivo, Kata, Jozo i Jelka

___________________________________________________

Petak:            7.00  nema mise

                       17.00  za ++ Trgovčević Mijo, Kata, Branko, Mirko i Zrinko

_________________________________________________________

Subota:         7.00 nema mise   

                       17.00        1. za + Šljivić Boris

                                         2. za ++ Kordić Marko, Kata, Jozo, Franjo i Kata

_________________________________________________________

Nedjelja:          9.00  nema mise

11.00                            Pro populo

       za ++ Ravlija Niko, Luka, Kata; Bagavac Stjepan, Mara i Mara