banner
banner
Duhovne misli

Raspored sv. Misa

03.10.2014. | kategorija: ŽUPA I SAMOSTAN
Raspored sv. Misa

Raspored sv. Misa

(od 06. do 12. listopada 2014. godine)

 

Poned.:           7.00  nema mise

                      17.00  za ++ Tunjić Ivan i ostali ++Tunjić; Šljivić Ruža i Martinović Marijan

________________________________________________

Utorak:          7.00  nema mise

                    17.00 1. za + Šunjić Anđa

                              2. za ++ Radić Anto, fra Smiljan, Jelena i Franjo

______________________________________________

Srijeda:          7.00  nema mise

                      17.00   za ++ Andrić Jelka i Marija

_______________________________________________________

Četvrt.:          7.00    nema mise

                     17.00   za ++ Dusper Mara i Jozo

___________________________________________________

Petak:             7.00   nema mise

                      17.00  1. za ++ Pendić Božo, Ruža, Jelka; Šain Pavo i Elza

                                 2. za ++Šunjić Ivo, Mara, Franjo, Anuka, Jozo, Pavo, Jelka i Tomić Jelka

 _________________________________________________________

Subota:          7.00    nema mise   

                      17.00  1. za ++ Šarić Anto, Berta, Jozo i ostali ++ Šarić i ++ Kolaković

                              2. za ++ Aždajić Jozo, Ana i fra Krešo

_________________________________________________________

Nedjelja:          9.00   za + Brkić Ljubica

11.00   Pro populo