banner
banner
Duhovne misli

Gradi se kapela na groblju Ostrugnjača

01.06.2011. | kategorija: OBNOVA KAPELA
Gradi se kapela na groblju Ostrugnjača

 Kao što smo već i objavili, akciju prikupljanja sredstava za gradnju kapele na groblju Ostrugnjača, konačno se krenulo i u akciju gradnje same kapele. Kapela će se graditi po projektu gdina Pavla Mašića, dip.ing.arh. i  djelatnika sarajevskog kantonalnog zavoda za zastištu spomenika.

Naime, 13.06.2011. godine počelo je kopanje i obilježavanje terena gdje će biti izgrađena nova kapela. Gradnju kapele izvodit će građevinska firma GMK Kakanj. Ukupna vrijednost radova na gradnji kapele iznosit će po predračunu 50.546,40 KM. Do sada je u tu namjenu prikupljeno  12 646,60 KM! Napomenuti treba da je od navedenog iznosa 10.000,00 KM osigurao Franjevački samostan preko Državnog povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe BiH.  Kako je razlika u sredstvima i na prvi pogled očigledna, nadamo se da ćemo uspjeti završiti prve dvije faze, koje se odnose na zemljane radove i betonske i armirano-betonske radove koji iznosie 16.504,22 KM.

Nadamo se vašoj svesrdnoj pomoći, kako vas rasutih po cijelom svijetu, tako i sviju vas koji živite na ovim prostorima i gravitirate groblju Ostrugnjača. Naši mrtvi od kojih smo sve ovo i naslijedili, zaslužuju naše poštovanje kako bi se mogle obavljati sve vjerske potreba u groblju.

Sredstva možete uplatiti i na žiro-račun samostana sa naznakom za kapelu Ostugnjača ali i osobno donijeti novac u župni ured u Kraljevoj Sutjesci.