banner
banner
Duhovne misli

Mlada misa fra Silvana Di Benedetta

20.07.2016. | kategorija: IZDVAJAMO
Mlada misa fra Silvana Di Benedetta

Fra Silvano Di Benedetto je iz župe Kraljeva Sutjeska. Rođen je 2. listopada 1989. god. u Zenici. Roditelji su mu Marijo – Josip i Dragica r. Martinović. Osnovnu školu završio je u Kraljevoj Sutjesci. Na Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom upisao se 2004. god. i maturirao 2008. Odijelo kušnje obukao je 19. srpnja 2008. u Rami. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve redovničke zavjete položio je 5. srpnja 2009, a svečane 13. listopada 2013. u Kraljevoj Sutjesci. Završio je šest godina filozofsko-teološkog studija na franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Sveti red đakonata primio je 22. studenog 2015. u crkvi sv. Ilije u Novom Šeheru; a sveti red svećeništva 29. lipnja 2016. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu.

Fotografije s mise (facebook) | Fotografije sa slavlja (također facebook)