banner
banner
Duhovne misli
Duhovne misli
Put križa

Put križa

Put križa jest onaj put kojim je naš spasitelj išao, opterećen teškim križem, od Pilatova dvora do Kalvarije. Pobožnost križnog puta nastala je

Korizmeni novčić

Korizmeni novčić

Hrvatska katolička misija Bern, zajedno sa svojim misionarom fra Gojkom Zovkom i župljanima Kraljeve Sutjeske koji borave u knatonu Bern, pokrenula je