Sutješki vjesnik

Kraljeva Sutjeska

ARHIV I KNJIŽNICA

Blago sutješkog samostana (Arhiv)

Samostanski je arhiv bogat rađom za proučavanje kulturne i crkvene povijesti. U njemu se čuvaju matične knjige iz 1641. godine (najstarije u BiH), brojni rukopisi i kronike. Mnoštvo je pisanih dokumenata od 15. do 19. stoljeća (oko 3 500 isprava) važnih za istraživanje naše domaće povijesti. Kao primjer navodimo Darovnicu kralja Matijaša Korvina iz 1481., koja se odnosi na Bosnu i Dalmaciju.

 Blago sutješkog samostana (Knjižnica)

Knjižnica samostana po fondu starih knjiga ide u red najvrijednijih i najzanimljivijih u Bosni i Hercegovini. Muzejski dio knjižnice, s reritetnim izdanjima, ima 4 770 svezaka, dok ukupan broj knjiga premašuje 11 tisuća. Osobita njezina vrijednost jesu 31 inkunabula (knjige tiskane do 1500. g.) što je više od polovice svih inkunabula u Bosni i Hercegovini. Samostan posjeduje 453 knjige iz 16. stoljeća, 541 iz 17. st., 1687 iz 18. st., te 1050 knjiga iz prve polovice 19. stoljeća. Važno mjesto u knjižnici imaju i djela starih bosanskih pisaca, od kojih su neka pisana bosančicom (Divković, Margitić I. T. Mrnavić); 37 starih bosanskih pisaca, koji su pisali latinicom, zastupljeno je s oko stotinu djela. Ne izostaju ni pisci izvan bosanskohercegovačkog područja, poput Kačića, Kataničića, Levakovića, i dr. Brojni su naslovi i periodičnih publikacija već od prve polovice 19. stoljeća (lirske narodne novine, Narodne novine, Srpske novine…..)

 Temelji kraljevskog dvora u blizini samostana

U blizini samostana nalaze se temelji staroga kraljevskog dvora iz vremena prije turskog osvojenja. Uz kraljevsku palaču otkriveni su i ostaci crkve, dvorske kapele, koja je jamčano građena u gotičkom slogu. Nedaleko od Sutjeske nalazi se Bobovac, srednjovjekovni grad u kojem je bilo sjedište bosanskih vladara.

???????????????????????????????

Trodnevna priprema z

1.  Subota, 21.06. Svetu misu predvodit će fra Stjepan Duvnjak – profesor ...

crkva01

Od prvih vježbi do

cijeloga života uspješno bavili. Životno zanimanje je nerijetko rezultat spleta ...

??????????????????????

Krizma u Kraljevoj S

na uobičajen način. Po dolasku nadbiskupa Vinka kardinala Puljića ...

20140613_090652_resized

Obilježena 21. oblj

svega nekoliko sati ove prostore napustilo oko 12 tisuća ljudi koliko ...

Clipboard01

Ana-Marija Tomić na

izvornog folklora Brodsko – posavske Županije,  „Šokadijo sve ti je ...